گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۷۳۲

 

رخ بپوشید و جگره میسوزدم

آتش پنهان بنره میسوزدم

خانه ای که آب سازم چون حباب

آه دل دیوار و در بسوزدم

باد آن لب دل که خون آلود ازوست

[...]

کمال خجندی