گنجور

نیر تبریزی » سایر اشعار » شمارهٔ ۳۴

 

ور بگویم قصه عامی فهم نیست

رمز فهمی در خور هر وهم نیست

نیر تبریزی