گنجور

عطار » مصیبت نامه » بخش نوزدهم » بخش ۱ - المقالة التاسعة عشره

 

از طلب هرگه که دل تنگ آیدم

از صدا بانگ سر و سنگ آیدم

عطار
 

نیر تبریزی » سایر اشعار » شمارهٔ ۳۳

 

گر بپوشم سینه در تنگ آیدم

شیشۀ اشکیب بر سنگ آیدم

نیر تبریزی
 
 
sunny dark_mode