گنجور

شیخ محمود شبستری » مرآت المحقّقین » باب پنجم در مبدأ و معاد

 

هر که اینجا آشنای او نشد

باز ماند تا ابد بیگانه​وار

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » مراتب العارفین

 

گر نماند از دیو و از مردم اثر

از سر یک قطره باران درگذر

هشت جنّت نیز اینجا مرده است

هفت دوزخ همچو یخ افسرده است

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » مراتب العارفین

 

اقتلونی اقتلونی یا ثقات

ان فی قتلی حیاتا فی حیات

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » مراتب العارفین

 

تو مکن یک ساعت اینها را رها

پس مکن طاعات خود را پر بها

تو به طاعت عمر خود می​بر بسر

تا سلیمان بر تو اندازد نظر

گر تو محبوب سلیمان آمدی

[...]

شیخ محمود شبستری
 
 
sunny dark_mode