گنجور

سوزنی سمرقندی » دیوان اشعار » هزلیات » بخش دوم قطعات » شمارهٔ ۲۱ - یاد داری

 

یاد داری آنچه با . . . ون تو کردستم

خانه دهقان سید عبد سید بار

وآنچه بر دکان دادیم از او ستاند

وآنچه در پیشت فرو خواند از هجا اشعار

سر بزی کن سربزی کن گنگ کل کور

[...]

سوزنی سمرقندی
 
 
sunny dark_mode