گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)» و حروف قافیهٔ «سودداردخیلکی»

 

فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۱۸

 

عاشقانرا شور مستی سود دارد خیلکی

عقلانرا ترک هستی سود دارد خیلکی

میشوم خاک رهش بر من چه می‌آرد گذر

پیش اهل ناز پستی سود دارد خیلکی

عشق خوبان چوب تعلیمست بهر بندگی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی