گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)» و حروف قافیهٔ «رنمیگیردقرار»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۷۵

 

خون دل تا هست چشم تر نمی گیرد قرار

تا بود درشیشه می ساغرنمی گیرد قرار

جان چو کامل شد تن خاکی بود زندان او

در صدف غلطان چوشد گوهر نمی گیرد قرار

خرده جان رابود درجسم آتش زیرپا

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی