گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)» و حروف قافیهٔ «رمهمچوسرو»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۴۸۲

 

عقده ای نگشود آزادی ز کارم همچو سرو

زیر بار دل سرآمد روزگارم همچو سرو

گر چه ز اسباب جهان یک جامه دارم در بساط

زیر بار منت چندین بهارم همچو سرو

محو نتوان ساختن از صفحه خاطر مرا

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی