گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)» و حروف قافیهٔ «درمیانماازاندواتحادمشربست»

 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۱۲۴

 

ما و مجنون در ازل نوشیده‌ایم از یک شراب

در میان ما از آن دو اتحاد مشربست


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی