گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)» و حروف قافیهٔ «انمیداردکسی»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۶۸۲

 

شوق اگر شهپر شود پروا نمی دارد کسی

همچو موج اندیشه از دریا نمی دارد کسی

مریم خاموش عیسی را به گفتار آورد

با لب گویا دل گویا نمی دارد کسی

ما و صحرای جنون، کز خاک اگر جای گیاه

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی