گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)» و حروف قافیهٔ «انخواهمگفتکیست»

 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » غزلیات » شمارهٔ ۱۷۶

 

برد شوخی دل ز من اما نخواهم گفت کیست

گر برند از تن سرم قطعا نخواهم گفت کیست

آن که ما را در جدایی سوخت سر تا پا چو شمع

گر مرا سوزند سر تا پا نخواهم گفت کیست

گر چه دریا شد کنار از اشک و این هر جا رسید

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی