گنجور

اشعار مشابه

 

ملک‌الشعرا بهار » قصاید » شمارهٔ ۱۳۰ - بی‌خبر

 

ای‌خوش آن‌ساعت که‌آید پیک جانان بی‌خبر

گویدم بشتاب سوی عالم جان بی‌خبر

ای‌خوش آن‌ساعت که‌جام بی‌خودی ازدست دو‌ست

خواهم و گردم ز خواهش‌های دوران بی‌خبر

تا خبر شد جانم از اسرار پنهان وجود

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ملک‌الشعرا بهار