گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)» و حروف قافیهٔ «ارمیاردبرون»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۳۱

 

ناله را درد از دل افگار می آرد برون

زخم ناخن نغمه را از تار می آرد برون

تنگدستی نفس را در حلقه فرمان کشد

کجروی را راه تنگ از مار می آرد برون

حسن برگیرد همان افتاده خود را ز خاک

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی