گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)» و حروف قافیهٔ «ارانمدار»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۶۷

 

از زمین برخاستن چشم از زمین داران مدار

راست گردیدن توقع زین گرانباران مدار

حسن بیتاب است در اظهار راز عاشقان

پرده پوشی چشم ازین آیینه رخساران مدار

چون علم شد سرنگون لشکر پریشان می شود

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی