گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)» و حروف قافیهٔ «ادخواهیساختن»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۰۰۰

 

دل به حرف پوچ تا کی شاد خواهی ساختن؟

مصحف خود چند کاغذ باد خواهی ساختن؟

می کند موج حوادث رخنه چون جوهر در او

گر حصار خانه از فولاد خواهی ساختن

خاکمالت می دهد چرخ مقوس همچو تیر

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی