گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)» و حروف قافیهٔ «اباتشاست»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۰۹

 

پرده شرم و حیا را باده ناب آتش است

بر گل کاغذ، هوای عالم آب آتش است

آسمان را عشق آورده است در وجد و سماع

آسیای شعله جواله را آب آتش است

چون سمندر، عاشقان روی آتشناک را

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی