گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۷۲۵

 

دل ز چشم او به نازی مست شد بی خویش هم

ناز خود گو بیش کن تا میرمش زین بیش هم

چون به آن قانع نشد کز غمزه دلها ریش ساخت

میفشان گر از لب خندان نمک ریش هم

سرزنش در عشق او دل را بدان ماند که ریش

[...]

کمال خجندی
 
 
sunny dark_mode