گنجور

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۳۱

 

روز رزم از بیم او در دست و در پای عدو

کنده ها گردد رکاب و اژدها گردد عنان

فرخی سیستانی
 
 
sunny dark_mode