گنجور

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۶۸

 

در عمل تا دیر بازی و درازی ممکنست

چون عمل بادا ترا عمر دراز و دیر باز

رودکی
 
 
sunny dark_mode