گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » مطالع » شمارهٔ ۴۷۸

 

شد چو سوزن خشک، خار از قرب گل‌پیراهنان

رنج باریک آورد آمیزش سیمین‌تنان

صائب تبریزی
 
 
sunny dark_mode