گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » ابیات منتسب » شمارهٔ ۱۱

 

گرچه دست سرو کوتاه است از دامان گل

سرو بالایی که ما داریم سر تا پا گل است

صائب تبریزی