گنجور

قصاب کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۰

 

بوی عود و بید در مجمر مشخص می‌شود

حق و باطل در صف محشر مشخص می‌شود

من ز لعل یار گویم خضر ز آب زندگی

این تفاوت در لب کوثر مشخص می‌شود

دعوی یاران اطلس‌پوش و رند شال‌پوش

[...]

قصاب کاشانی