گنجور

غالب دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۸

 

جلوه می خواهیم آتش شو هوای ما مسنج

دستگاه خویش بین و مدعای ما مسنج

گر خودت مهری بجنبد کام مشتاقان بده

ور نه نیروی قضا اندر رضای ما مسنج

همنشین دارو ده و دل در خدای پاک بند

[...]

غالب دهلوی