گنجور

ملک‌الشعرا بهار » قصاید » شمارهٔ ۱۷۴ - مطایبه و انتقاد

 

یاد روزی کز برای دخل میدان ساختیم

از دغل سرمایه و از تزویر دکان ساختیم

گاه با شه‌، گاه با دستور، گه با این و آن

ساختیم و ملک را میدان جولان ساختیم

چون که خر بازار بود آن عهد، در پالان شاه

[...]

ملک‌الشعرا بهار