گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۷۲۴

 

دل برفت از دست ما تنها نه دل دلدار هم

سینه از داغ جدانی خسته و انگار هم

آخر آمد روز وصل و روزگار عیش نیز

چشم خوابانید بخت و دولت بیدار هم

گر بگویم پیش باران درد بی باری خویش

[...]

کمال خجندی
 
 
sunny dark_mode