گنجور

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۲

 

کار تو پیوسته آزارست گویی نیست هست

زین سبب کار دلم زارست گویی نیست هست

خصم تو بازار من بشکست و با خصم ای صنم

مر ترا پیوسته بازارست گویی نیست هست

تا به خروارست شکر لعل نوشین ترا

[...]

سنایی
 
 
sunny dark_mode