گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۷

 

نازنینا، حسن و خوبی با وفا بهتر بود

گر وفا ورزی بهر حالی ترا بهتر بود

گر نباشد لطف طبع و حسن خلق و عز نفس

نقش دیواری ز صد ترک ختا بهتر بود

تکیه بر خوبی نشاید کرد کان ده روزه‌ایست

[...]

اوحدی
 
 
sunny dark_mode