گنجور

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۲- سورة الحجّ- مدنیّة » ۱ - النوبة الثالثة

 

دست مایه بندگانت گنج خانه فضل تست

کیسه امید از آن دوزد همی امیدوار

میبدی
 
 
sunny dark_mode