گنجور

قاسم انوار » دیوان اشعار » ملمعات » ملمعات گیلکی » شمارهٔ ۲

 

یارب، این درد فراقا چه دوا شایه کدن

خبر آشوم، مگر تیغ و کفن در گردن

می دل و جان به هجران تو گر همچین بو

وادلی! وای به دل! وای به من! وای به من!

واخوری باده گلگون به سعادت همه شو

[...]

قاسم انوار
 

قاسم انوار » دیوان اشعار » ملمعات » ملمعات گیلکی » شمارهٔ ۶

 

می دلار نحانیی یعنی که چه؟

کین بغم سو جا منی یعنی که چه؟

می‌نیاری یاد هرگز هیچ کو

وی ترا آرام یی یعنی که چه؟

توبه کد از عشق گریی قاسمی

[...]

قاسم انوار
 
 
sunny dark_mode