گنجور

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۷- سورة النمل- مکیة » ۲ - النوبة الثالثة

 

نیست عشق لا یزالی را در آن دل هیچ کار

کو هنوز اندر صفات خویش ماندست استوار

میبدی
 

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۷- سورة النمل- مکیة » ۳ - النوبة الثالثة

 

نام تو شنید بنده دل داد بتو

چون دید رخ تو جان فرستاد بتو

میبدی
 

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۷- سورة النمل- مکیة » ۴ - النوبة الثالثة

 

هزار سال بامید تو توانم بود

هر آن گهی کت بینم هنوز باشد زود

هنوز از تو چه دیدم از آنچه خواهم دید

ز شیر صورت او دیدم و ز آتش دود

اگر چه در غم تو جان و دل زیان کردم

[...]

میبدی
 

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۷- سورة النمل- مکیة » ۶ - النوبة الثالثة

 

بیزار شو از هر چه بکون اندر

تا باشی یار غار آن دلبر

میبدی
 

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۷- سورة النمل- مکیة » ۶ - النوبة الثالثة

 

من پندارم که هستم اندر کاری

ای بر سر پنداشت چو من بسیاری‌

میبدی
 

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۷- سورة النمل- مکیة » ۶ - النوبة الثالثة

 

برنا بودم که گفت خوش باد شبت

در عشق شدم پیر و شبم روز نشد

میبدی
 
 
sunny dark_mode