گنجور

عنصرالمعالی » قابوس‌نامه » باب نهم: اندر ترتیب پیری و جوانی

 

اذا تم امر دنا نقصه

توقع زوالا اذا قیل تم

عنصرالمعالی
 
 
sunny dark_mode