گنجور

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۱- سورة الانبیاء- مکیة » ۱ - النوبة الثالثة

 

یا حبیبی و مونسی و عمادی

و غیاثی و معقلی و رجائی.

یا ملاذی و مأملی و مرادی

ارحم الیوم ذلتی و بکایی‌

میبدی
 

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۱- سورة الانبیاء- مکیة » ۱ - النوبة الثالثة

 

جوینده تو همچو تو فردی باید

آزاد زهر علت و دردی باید.

میبدی
 

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۱- سورة الانبیاء- مکیة » ۲ - النوبة الثالثة

 

با رخ تو کیست جان جز که یکی بلفضول

با لب تو کیست عقل جز که یکی بلهوس.

میبدی
 

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۱- سورة الانبیاء- مکیة » ۲ - النوبة الثالثة

 

یعلم اللَّه گر همی دانم نگارا شب ز روز

زانکه هستم روز و شب مدهوش و سرگردان عشق

میبدی
 

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۱- سورة الانبیاء- مکیة » ۵ - النوبة الثالثة

 

خرسند شدم بدان که گویی یک بار

ای خسته روزگار دوشت چون بود؟

میبدی
 
 
sunny dark_mode