گنجور

قائم مقام فراهانی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۴۶ - دوبیتی

 

نه دین استم، نه زور، و نه زر استم

به عجز و ناتوانی اندر استم

به مهرم گر، به بخشی در خور توست

به قهرم گر بگیری در خور استم

قائم مقام فراهانی
 
 
sunny dark_mode