گنجور

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۵۲ - خطاب به میرزا ابوالقاسم وزیر کرمانشاه

 

نمی بایست از اول آشنائی

چوکردی چیست بی موجب جدائی

تو در آغاز یاری خویش دلیری

ولی بسیار یار زود سیری

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۱۲۲ - خطاب به میرزا محمدعلی آشتیانی

 

میان آب و آتش مانده حیران

خیالت کرده در دیده مصور

ز شب یک نیمه، چون فرزند عمران

دگر نیمه ز شب فرزند آزر

قائم مقام فراهانی
 
 
sunny dark_mode