گنجور

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » ترجیع‌بند

 

ای جان جهانیان فدایت

مردند سمنبران برایت

در دولت حسن صد چو یوسف

در یوزه گر در سرایت

صد خرمن حسن داری ای ماه

[...]

حکیم سبزواری
 
 
sunny dark_mode