گنجور

قاسم انوار » دیوان اشعار » ترجیع بند

 

بیا، ای عشق عالم سوز بی غم

قدم بر چشم من نه، خیر مقدم!

دلم از ننگ هشیاری ذلیلست

بیک جام شرابش کن مکرم

ز تو هرگز نه نام و نه نشان بود

[...]

قاسم انوار
 
 
sunny dark_mode