گنجور

فصیحی هروی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۲۵

 

دیده شب فال مراد از موج اشک ما گرفت

کشتی بی ناخدا کام از دل دریا گرفت

فصیحی هروی
 
 
sunny dark_mode