گنجور

ابن یمین » دیوان اشعار » اشعار عربی » شمارهٔ ۶٠ - ترجمه

 

فرود آمد درودم داد و برخاست

وداعم کرد و چون شد جان شدن خواست

ابن یمین
 
 
sunny dark_mode