گنجور

فضولی » دیوان اشعار فارسی » اضافات » مسبع

 

وقتست که شام غم هجران بسر آید

در باغ امل نخل تمنا ببر آید

ماه غرض از مطلع امید بر آید

در ظلمت شب مژده فیض سحر آید

از برج وبال اختر طالع بدر آید

[...]

فضولی
 
 
sunny dark_mode