گنجور

حاشیه‌ها

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

کرمانشاهی در ‫۲ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۳۴ نوشته:

حدس میزنم که مصراع دوم بیت اول بدینصورت درست باشد:
عنبرِ تر سایی
یعنی بر موی خود عنبر تر می سایی (مقابل خشک)
عنبر ماده ای است که از دریا گرفته می شود و طبیعی است اگر خشک نباشد.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.