گنجور

 
امیرخسرو دهلوی
 

پیل چو کوهی که بود بی‌سکون

چارستون زیر که بی ستون

وان جل زر نیش به فرو شکوه

سایه همی کرد به بالای کوه

سود بگردون سر شنگرف سای

رنگ شفق زو شده شنگرف زای

پیچش خرطوم بسان کمند

اژدری افتاده ز کوه بلند

اژدر آن کوه شده پارپیچ

مار ازو یافته در غار پیچ

بر شده بالا و سوارش بلند

چون دو پیاده به پس پیل بند

در ته پا کوه زمین سای او

پایهٔ کوهی به صفت پای او

زان سپر انگیزیی سهمناک

در تهٔ پایش سپری گشته خاک

شاه ز بندی که به پایش فگند

مات شده صد شه از آن پیل بند

گر به سپل پای برادر ز جای

سلسله فریاد بر ارد ز پای

کشتی عاج است تو گوئی روان

گشته دو گوشش زد و سو بادبان

گوش که با چشم همی کرد لاغ

مروحه‌ای بود به پیش چراغ

طرفه که آن مروحه ز آسیب باد

هیچ گزندی به چراغش نداد

بر کشد از تارک بدخواه مغز

وزین دندان کند این کار نغز

در صف کین کرده به دندان ستیز

خون عدو خورده به دندان تیز

خصم ترش را که بدندان درید

زان ترشی کندی دندان ندید

چون جرسش، در روش، آواز داد

گنبد گردنده صدا باز داد

بانگ بلندش زده با رعد کوس

ابر بلندش به قدم داد بوس

خورده زخم خانهٔ دولت شراب

مست شده، کرده جهانی خراب

از می شه بس که رخش یافت رنگ

کرد فراموش خورشهای بنگ

تا ز می مجلس شه مژده یافت

بنگ رها کرد و به مجلس شتافت

الغرض آن پیل و همان تاج و تخت

کان نرسد جز به خداوند بخت

mouse با دو بار کلیک روی واژه‌ها یا انتخاب متن و کلیک روی آنها می‌توانید آنها را در لغتنامهٔ دهخدا جستجو کنید.

format_list_numbered_rtl حذف شماره‌ها | وزن: مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) | منبع اولیه: ویکی‌درج | linkرونوشت نشانی | content_copyرونوشت متن | share

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

music_note معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است ...

photo_camera پیشنهاد تصاویر مرتبط از منابع اینترنتی، support راهنمای نحوهٔ پیشنهاد تصاویر مرتبط از گنجینهٔ گنجور

حاشیه‌ها

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

محمد در ‫۲ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۳۰ نوشته:

اژدر آن کوه شده پارپیچ
مار ازو یافته در غار پیچ

کلمه پارپیچ نداریم
این بیت مصرع اول باید مارپیچ باشه . تناسب بین مار و مارپیچ بیشتره

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.