گنجور

 
جامی

یارب ز زیان و سود خویشم برهان

وز نسبت بخل و جود خویشم برهان

من ناخوشیی که دارم از خود دارم

از ناخوشی وجود خویشم برهان

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode