گنجور

حاشیه‌های امین کیخا

امین کیخا


امین کیخا در ‫۱۰ سال و ۱۲ ماه قبل، جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۱، ساعت ۱۳:۱۳ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵:

پر واضح است که شاهد قدسی به معنی شاهد غیر عرفی است ,مراجعه شود به کتاب مقدس وغیر مقدس میرچا الیاده

 

امین کیخا در ‫۱۰ سال و ۱۲ ماه قبل، جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۱، ساعت ۱۲:۵۴ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳:

تکرار کلمات احساس ریختن تکراری ژاله وتکرار گرفتن جام را به یاد می اورد

 

امین کیخا در ‫۱۰ سال و ۱۲ ماه قبل، جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۱، ساعت ۱۲:۵۱ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰:

خرابات از خوراباد یعنی انجا که به نور خور یا خورشید اباد است امده و به خراب وخربان عربی پیوندی ندارد

 

امین کیخا در ‫۱۰ سال و ۱۲ ماه قبل، جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۱، ساعت ۰۲:۲۷ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۴:

رند کلام ساده میگوید ومعنی پیچیده منظور دارد ونیز به انچه دیگران باورمند است شاید بی باور باشد بدین ترتیب واژه icnoclast فرانسه برابر نهاد خوبی برایش می باشد و معنی انرا روشن تر مینماید

 

امین کیخا در ‫۱۰ سال و ۱۲ ماه قبل، جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۱، ساعت ۰۲:۲۰ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۴:

دایه طبع اشاره به این عقیده نیاکان ماست که ایشان گمان میکردند مزاج ها از امیختن امهات اب و باد و خاک واتش حاصل میا یندو چنانچه اشکار است مزاج معنی امیختن وامیگ میدهد

 

امین کیخا در ‫۱۰ سال و ۱۲ ماه قبل، جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۱، ساعت ۰۲:۱۴ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۰:

گردون سای یعنی چتری که در بلندی چون سقف گردون بلند است و به گردون می ساید

 

۱
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲