گنجور

 
عطار

گه نعره زن قلندرت خواهم بود

گه در مسجد مجاورت خواهم بود

گر جان و دلم به باد برخواهی داد

من از دل و جان خاکِ درت خواهم بود

 
 
 
sunny dark_mode