گنجور

فصل اول

 
عراقی
عراقی » عشاق‌نامه » فصل اول
 

سر آغاز

مثنوی

غزل

مثنوی

غزل

مثنوی