گنجور

حاشیه‌گذاری‌های رسول لطف الهی

رسول لطف الهی


رسول لطف الهی در ‫۷ روز قبل، یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۵:۳۷ دربارهٔ ایرج میرزا » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۹:

این مرد باتوجه به مدت کم عمر شاهکار سروده مثنوی زهره منوچهرش که چقدر زیباست وبینش بسیار قوی اجتماعی او بی‌نظیر.روانش پرنور

 

رسول لطف الهی در ‫۲۹ روز قبل، شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۴:۰۰ دربارهٔ سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶:

کس از فتنه در پارس دیگر نشان

نبیند بجز قامت مهوشان 

 

رسول لطف الهی در ‫۱ ماه قبل، یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۵:۲۳ دربارهٔ سعدی » بوستان » باب چهارم در تواضع » بخش ۶ - حکایت دانشمند:

سعدی شیراز خودش فرموده.

چو خرما به شیرینی اندوده پوست

چو بازش کنی استخوانی در اوست 

 

رسول لطف الهی در ‫۱ ماه قبل، جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۶:۲۴ دربارهٔ ایرج میرزا » مثنوی‌ها » زهره و منوچهر » بخش ۴:

مگر زیباتر از این منظومه هم داریم.روانش پرنور

 

رسول لطف الهی در ‫۱ ماه قبل، جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۵:۲۷ در پاسخ به Mehrshad Mahmoodi دربارهٔ ایرج میرزا » مثنوی‌ها » شمارهٔ ۲۷ - قبلۀ آمال:

آفرین به شما بسیار خوب معنی را رساندید.ممنون ازشما

 

رسول لطف الهی در ‫۱ ماه قبل، جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۰۱:۳۱ دربارهٔ سعدی » مواعظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۵۸ - در ستایش ابوبکر بن سعد:

تنگ ترکان بین راه کازرون بوشهر نزدیک روستای 

کمارج واقع شده‌ است.

 

رسول لطف الهی در ‫۱ ماه قبل، دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۳:۳۷ در پاسخ به فؤاد دربارهٔ سعدی » بوستان » باب چهارم در تواضع » بخش ۵ - حکایت عیسی (ع) و عابد و ناپارسا:

چه تمثیل بجا ونیکویی احسنت.

 

رسول لطف الهی در ‫۱ ماه قبل، جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۰:۱۱ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۶:

بادرود.طبق نسخه معتبر فیتزجرالد یک یک است

و همچنین جور ترمیباشد.ممنون

 

sunny dark_mode