گنجور

حاشیه‌ها

 

بیت: ۱۶

غلط: نخوردند

درست: بخوردند

دلیل تصحیح: معنی

بیت: ۳۷

غلط: جاهست

درست: چاه است / چاهست

دلیل تصحیح: معنی


پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

رسته در تاریخ ۶ تیر ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۴۸ دربارهٔ حکایت هاروت و ماروت


بیت: ۳

غلط: سی

درست: بسی

نوع غلط : تایپی

دلیل تصحیح: وزنی


پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

رسته در تاریخ ۶ تیر ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۳۶ دربارهٔ آوردن باز بلبل را و خدمت نمودن او و مدح سلیمان گفتن و عذر آوردن او


بیت: ۱

غلط: وتاقی

درست: وثاقی

نوع غلط : تایپی

بیت: ۱۰

غلط: شیروان

درست: شروان

دلیل تصحیح: وزنی


پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

رسته در تاریخ ۶ تیر ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۳۳ دربارهٔ حکایت


بیت: ۹

غلط: توبه

درست: تو به

نوع غلط : تایپی

بیت: ۱۴

غلط: فر وزد

درست: فروزد

نوع غلط : تایپی


پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

رسته در تاریخ ۶ تیر ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۲۷ دربارهٔ حکایت گفتن بلبل وعتاب کردن باغبان و عذرخواستن گل


بیت: ۱

غلط: به تندید

درست: بتندید

دلیل : تایپی

بیت: ۶

غلط: ارد

درست: آرد

دلیل : تایپی

بیت: ۱۳

غلط: تو هم

درست: توهّم

دلیل : تایپی


پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

رسته در تاریخ ۶ تیر ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۲۱ دربارهٔ فرستادن سلیمان(ع) باز را باحضار بلبل ومراعات او ازتشویش


بیت: ۹

غلط: نزراست

درست: نزار است

دلیل : تایپی


پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

رسته در تاریخ ۶ تیر ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۱۶ دربارهٔ رفتن مرغان بحضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام و شکایت نمودن از بلبل


بیت: ۳

غلط: گیر ور از

درست: گیر و راز

دلیل : تایپی

بیت: ۶

غلط: کافر

درست: کافور

دلیل : تایپی

بیت: ۶

غلط: اب

درست: آب

دلیل : تایپی


پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

رسته در تاریخ ۶ تیر ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۱۴ دربارهٔ بسم الله الرحمن الرحیم


با عرض سلام و خسته نباشید :
این که مفهوم ودریافتم از این شعر چیست مهم نیست . مهم آن است که بزرگوارانی چون شما
در شکوه و گسترش ادب پارسی کوشا هستید و
نگاه غریبانه واین که در جامعه ی امروز ایران به دانشجویان این رشته وحتی بزرگان این عرصه توجهی نمی شود ودر بعضی دانشگاه ها رشته زبان وادب پارسی بری ارتقای درجه وافزایش حقوق به دوستان پیشنهاد می کنند و از ارزش رشته ای که ابتدا باید هنرمند باشی تا بدان وارد شوی کاسته می شود ونتیجه آن می شود که بعضی افراد که کارشناسی این رشته رادارند یک شعر حافظ را هم نمی توانند درست بخوانند. باز هم تشکر از شما ودیگر عزیزانی که در طراحی سایت های ادبی کوشا هستید و پاسدار زبان وهنر ایرانی هستید.

محمد در تاریخ ۴ تیر ۱۳۸۸ ساعت ۸:۳۸ دربارهٔ بخش ۱ - نان و حلوا


خیلی جالبه که بدانید این شعر در وصف معشوق مذکر سروده شده.
در حقیقت معشوق در اکثر اشعار وحشی و شعرای هم دوره اش مذکر بوده.
برای لذت بردن از اشعار کافیه چشماتون رو ببندید و خیال کنید که معشوقه خانم است.

مجتبی در تاریخ ۴ تیر ۱۳۸۸ ساعت ۲:۰۷ دربارهٔ شرح پریشانی


سلام
فکر کنم در «پرده‌ی دلکش بزن ای یار دلنشین» به جای یار باید تار نوشته شود. با توجه به متنی که من در یک کتاب دیدم.

شایان در تاریخ ۱ تیر ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۳۲ دربارهٔ تصنیف مرغ سحر


چه زیبا اوضاع کنونی ایران را حافظ برایم تعبیر می کند، آن جا که چنین زیبا می گوید:
بس تجربه کردیم در این دیر مکافات
با دردکشان هر که درافتاد برافتاد

احسان شریعتی در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۴۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۱۰


بیت ۵ مصرع دوم طلب ، طب نوشته شده است

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

علی کلیبر در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۹:۵۲ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۵۰۱


این رباعی فوق العاده حکیم را استاد شجریان در مراسم تدفین استاد عبادی بدون میکروفن خواندن، تا باز هم ی شعر فوق العاده را با یک صدای فوق العاده بشنویم.

پدرام در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۳:۵۵ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۹۵


بیت دوم باید این گونه خوانده شود:
فیض کرم خوان سخن ساز کرد
پرده ز دستان کهن باز کرد


پاسخ: با تشکر «کردم» در بیت مذکور با «کرم» جایگزین شد.

محمد غافری در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۹:۰۵ دربارهٔ بخش ۱ - آغاز سخن


در بیت ششم کلمه سد صحیح بنظر نمیآید کلمه صحیح صد میباشد

پاسخ: تصحیح شد.

حسین بحرینیان در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۳:۱۴ دربارهٔ غزل ۳


بیت: ۶
غلط: رآنی
درست: رانی

بیت: ۳۲
غلط: جنایی
درست: ؟

بیت: ۴۸
غلط: بد
درست: بود

بیت: ۵۹
غلط: بروی
درست: برون

بیت: ۸۰
غلط: امس
درست: انس

بیت: ۸۷
غلط: شفات
درست: شفاعت

پاسخ: مورد بیت ۶ عبارتی عربی به نظر می‌رسد و به همین لحاظ تصور می‌کنم رآنی درست باشد. مورد بیت ۳۲ فعلاً به صورت «جنابی» بنا بر قرینه‌ی قافیه تصحیح شد. در باقی موارد مطابق فرموده عمل شد ضمن آن که تصور می‌کنم قافیه‌ی بیت ۸۰ ایراد دارد.

رسته در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۵۵ دربارهٔ در صفت معراج رسول صلی الله علیه و سلم


بیت: ۱۸
غلط: جل
درست: چهل و یا چل

بیت: ۱۰۷
غلط: تفویی
درست: تویی

از بیت ۴۵ تا بیت ۸۶ در همه ی ابیات حرف ” انگشت” امده است . یعنی در ۴۲ بیت پشت سر هم “انگشت ” را التزام کرده است. ( این صنعت را در بدیع التزام می گویند)


پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

رسته در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۴۴ دربارهٔ المقاله الثانیه فی نعت رسول الله صلی الله علیه و سلم


بیت : ۴۶
علط : زره ی
درست:ذره

بیت : ۶۴
علط : ز فانت
درست: زفانت

بیت : ۱۱۱
علط : بی‬نیازست
درست: بی نیازیست

بیت: ۱۳۹
غلط: سختی
ظاهرا درست: سخت

بیت: ۱۴۹
غلط: هیچم
درست: هیچیم


پاسخ: مورد اول به صورت «ذره‌ای» تصحیح شد. در باقی موارد مطابق فرموده عمل شد.

رسته در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۲۷ دربارهٔ المقالة الاولی فی التوحید


بیت:۷۷
علط: چوب هر
درست: چو بهر

بیت های ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ در هم آمیخته است

پاسخ: مورد اول مطابق فرموده تصحیح شد. در مورد به هم ریختگی منبع اولیه هم همین گونه است فعلاً با خالی گذاشتن جای دو مصرع ابیات کامل را جدا کردیم.

رسته در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۴۲ دربارهٔ ابیات برگزیدهٔ از روایت دوم دیباچۀ الهی نامه از روی نسخه‌های دیگر


بیت: ۲
غلط: کهگفت
درست: که گفت


پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

رسته در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۲۹ دربارهٔ (۷) حکایت ابوعلی فارمدی


[صفحهٔ اول] … [۲۲۵۶] [۲۲۵۷] [۲۲۵۸] [۲۲۵۹] [۲۲۶۰] … [صفحهٔ آخر]