گنجور

حاشیه‌ها

 

هوید پوشش گرداگرد کوهان شتر است

امین کیخا در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۹۲ ساعت ۰:۵۴ دربارهٔ نامه گرشاسب به نزد فریدون


زه یزدان شمر نیک و بد را درست ،این بحث داغی دارد از اینکه إیرانیان زرتشتی بدی را به اهریمن پیوند میدادند و نیکی را به اهورا و مسلمانان ایرانی چنانچه قران کریم می فرماید بگو ای پیامبر انچه نیکی ست از پروردگار است و انچه بدیست از نفس شماست را سرمشق دارند و زشتی ها از بی راهی کردن جانهای ماست چنانچه اسدی روشن ساخته است

امین کیخا در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۹۲ ساعت ۰:۵۲ دربارهٔ نامه گرشاسب به نزد فریدون


کت به معنی تخت می باشد و نیز کاریز و کناد( قنات) و امروزه در دزفول و شو شتر خانه هایی که کنار رود در ماسه میکنند را نیز کت میگویند و خانه معنی میدهد و کی هم همین معنی را میدهد مانند کیخا که صاحب و اقای خانه معنی میدهد و کتبانو یا کدبانو که خانم خانه است از دیگر کلمات با معنی خانه که از وهم امروز ما پاک شده است شان است چنانچه کاشانه و شانه هر دو دارند شانه به مناسبت خانه خانه بودن و بعضی ها گلشن را نیز چنین دانند و کهنتر ین کلمه هوشنگ است که یعنی انکه خانه خوب دارد

امین کیخا در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۹۲ ساعت ۰:۳۶ دربارهٔ نامه گرشاسب به نزد فریدون


کیومرت یا گیو مرث از گیو یعنی جاندار برساخته شده و مرت که همان مرد است یعنی انسان و گیو به کردی در گیان به معنی جان ماننده و در انگلیسی و فرانسه در bio مثل بیولوژی

امین کیخا در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۹۲ ساعت ۰:۲۳ دربارهٔ نامه گرشاسب به نزد فریدون


گذار به معنی گذشتن یا عبور کردن و چنیود یا چینه ور به معنی پل صراط

علیرضا در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۵۷ دربارهٔ داستان دهقان توانگر


تا جایی که بیاد دارم در کتب درسی بیت هشتم به این صورت به ما آموخته شده بود:
برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار
اگر اشتباه میکنم که هیچ، اگر نه، کسی دلیل این تحریف را میداند؟

نصیر میرالی در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۳۲ دربارهٔ تکه ۱۴


بیت آخر حریف جنس یعنی چی؟

مهرنوش در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۲۱ دربارهٔ گزیدهٔ غزل ۱


حافظ که نماز نمیخونده
اوقتی علشق شدم فال حافظ این شعرو بهم داد
هیچ وقت فراموشش نمیکنم

ریحانه در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۵۰ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۷۳


اه

من در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۲۶ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۰۹


جالبه

من در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۲۴ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۰۹


گراینده به معنی مایل و متمایل بسیار زیباست

علیرضا در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۱۳ دربارهٔ رزم گرشاسب با سالار فغفور


اکحل به معنی چشم سرمه کشیده ولی طبیعی و از روی خلقت،اسب با همین مشخصات را کحلا گویند…

علیرضا در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۱۰ دربارهٔ رزم گرشاسب با سالار فغفور


بشکول بهمعنی چست و چابک و گاها جلد از بشکولیدن به معنی پر توان و نیرومند بودن

علیرضا در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۵۴ دربارهٔ خبر یافتن فغفور از کشتن جرماس و قلا


ای کاش برای درک بهتر معنای این مصراع اعراب آن را هم به شکل زیر درج کنید تا خوانندگان نه چندان حرفه‌ای هم لذت ببرند از شور کلام سعدی:
وقتی کمندِ زلفت، دیگر کمانِ ابرو…. این می کِشَد به زورم، آن می‌کُشَد به زاری
می‌کِشد و می‌کُشد کل مصراع را بیان می‌کنند که دلدار با کمند زلف می‌کِشد و با کمان ابرو می‌کُشد که کمد و کمان کار متفاوتی دارند و هر دو ابزار کشتار در روی دلبر به کمال جمعند و مشغول کار….

داتیس خواجه ئیان در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۵۰ دربارهٔ غزل ۵۵۹


لاتو نردبان ریسمانی

علیرضا در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۰۷ دربارهٔ رفتن نریمان به شهر فغنشور


شمن باوری یا shamanismنام یک رشته باورهای دینی در بعضی اقوام است که هنوز بزرگان این باور را شمن گویند

علیرضا در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۴۳ دربارهٔ داستان قباد


شمن به معنی بت پرست یا صنم پرست آمده ولی در اصل به معنی داناست،

علیرضا در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۴۰ دربارهٔ داستان قباد


اینجا وقتی می گوید به نام خدای سروشی سرشت به شهریور مهر اردیبهشت منظورش ماه های سال نیست بلکه فروزه ها ویا امشاشپندان و فرشته های بلند پایه خداوند قسم خورده است

امین کیخا در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۳۸ دربارهٔ جادویی کردن ترکان بر ایرانیان


فرغول غفلت و بشکول چالاک

امین کیخا در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۳۱ دربارهٔ خبر یافتن فغفور از کشتن جرماس و قلا


قباد کواد بوده است .

امین کیخا در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۱۷ دربارهٔ داستان قباد


[صفحهٔ اول] … [۲۲۵۶] [۲۲۵۷] [۲۲۵۸] [۲۲۵۹] [۲۲۶۰] … [صفحهٔ آخر]