گنجور

فصل دهم

 
عراقی
عراقی » عشاق‌نامه » فصل دهم
 

سر آغاز

غزل

مثنوی

حکایت

غزل

مثنوی

غزل

مثنوی

حکایت ماضیه