گنجور

روایت دیگر دیباچۀ الهی‌نامه

 
عطار
عطار » الهی نامه » روایت دیگر دیباچۀ الهی‌نامه
 

ابیات برگزیده از روایت دوم دیباچۀ الهی نامه از روی نسخه‌های دیگر

در آغاز آلهی نامه

فی نعت النبی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم