گنجور

قصیدهٔ شمارهٔ ۵۰

 
ناصرخسرو
ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید
 

ای خوانده کتاب زند و پازند

زین خواندن زند تا کی و چند؟

دل پر ز فضول و زند برلب

زردشت چنین نبشت در زند؟

از فعل منافقی و بی‌باک

وز قول حکیمی و خردمند

از فعل به فضل شو بیفزای

وز قول رو اندکی فرو رند

پندم چه دهی؟نخست خود را

محکم کمری ز پند بربند

چون خود نکنی چنانکه گوئی

پند تو بود دروغ و ترفند

پند از حکما پذیر، ازیراک

حکمت پدر است و پند فرزند

زی مرد حکیم در جهان نیست

خوشتر به مزه ز قند جز پند

پندی به مزه چو قند بشنو

بی عیب چو پارهٔ سمرقند

کاری که ز من پسند نایدت

با من مکن آنچنان و مپسند

جز راست مگوی گاه و بیگاه

تا حاجت نایدت به سوگند

گنده است دروغ ازو حذر کن

تا پاک شود دهانت از گند

از نام بد ار همی بترسی

با یار بد از بنه مپیوند

آن گوی مرا که دوست داری

گر خلق تو را همان بگویند

زیرا که به تیر ماه جو خورد

هر کو به بهار جو پراگند

از خندهٔ یار خویش بندیش

آنگاه به یار خویش برخند

بر گردن یار خود منه طوق

گر یار تو خواندت خداوند

بزدای به عذر زنگ کینه

جز عذر درخت کین که بر کند؟

بر فعل چو زهر، نیست پازهر

جز قول چو نوش پخته با قند

در کار چو گشت بر تو مشکل

عاجز مشو و مباش خرسند

از مرد خرد بپرس، ازیرا

جز تو به جهان خردوران هند

تدبیر بکن، مباش عاجز

سر خیره مپیچ در قزاگند

بنگر که خدای چون به تدبیر

بی آلت چرخ را پی افگند

با پند چو در و شعر حجت

منگر به کتاب زند و پا زند

بندیش که بر چه‌سان به حکمت

این خوب قصیده را بیاگند

 

با دو بار کلیک بر روی هر واژه می‌توانید معنای آن را در لغت‌نامهٔ دهخدا جستجو کنید.

شماره‌گذاری ابیات | وزن: مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) | شعرهای مشابه | منبع اولیه: ویکی‌درج | ارسال به فیس‌بوک

حاشیه‌ها

تا به حال ۱۱ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. برای نوشتن حاشیه اینجا کلیک کنید.

سلمان نوشته:

تا آنجا که می دانم زند و پازند تفسیر کتاب اوستا بوده است.

مجتبی خراسانی نوشته:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
در این جا روی سخن شاعر به زردشتیی است که به کتاب مذهبی خود عمل نمی کند {و ظاهرا پیروان همۀ مذاهب مورد نظر است.} می گوید: زند می خوانی، اما دلت پر از سخن یاوه است. گفتارت حکیمانه و کردارت ریاکارانه است. پند می دهی، اما خود پند نمی گیری. پند را باید از حکیمان بشنوی و بپذیری. آن گاه شاعر به مناسبت، پندهای حکیمانه ای می دهد: همیشه راستگو باش، تا به سوگند نیاز نداشته باشی. اگر نام نیک خواهی، با بدان دوستی مکن، کاری را که از من نمی پسندی، تو نیز با من آن چنان مکن. فریب چاپلوسی را مخور. زنگ کینه را با پوزش خواهی از دل بزدای. عملی که مانند زهر باشد، پادزهرش سخن شیرین است. در دشواری ها از خردمند یاری بجوی، و از تدبیر غافل مباش…
جز راست مگوی گاه و بی گاه / تا حاجت نایدت به سوگند
گاه و بی گاه: همه وقت، دائم، حافظ می فرماید:
حافظ چه نالی گر وصل خواهی / خون بایدت خورد در گاه و بی گاه
تدبیر بکن، مباش عاجز / سر خیره مپیچ در قزاگند
قزاگند: جامه و لباس جنگ. تشک، جامۀ خواب.
تدبیر کن و سرت را در درون حفاظ و قزاگند قرار مده، بگذار علم و دانش بدان برسد (ظاهرا) یا، ناتوان مباش و بیهوده در رخت خواب مرو.
بِندیش که بر چه‌سان به حکمت / این خوب قصیده را بیاگند
بندیش: بیندیش. / بیاگند: پرکرد، یعنی قصیده را سرود.
بمنه و کرمه

ناشناس نوشته:

بنده از حضور تمام گنجوریان قبلاً عذر خواهی میکنم به خاطر جوابی که به مجتبی میدهم خراسانی
در مقابل توهین او به خانواده ام
پس ازین بنا دارم هر کجا مجتبی خراسانی نظری میدهد ، من نیز چنین حضور داشته باشم
ای مجتبی خراسانی
از کدامین آخور آخر خورده ای
کاین چنین عرعر کنی ای کرّه خر
آی ببخشید ، بس که جفتک میزنی
گفتم ات کره خری ای گل پسر
کرّه ی خرنیستی چون مادرت
گفته از من در شکم دارد پسر
من تعجب میکنم از اینهمه
صیغه ، آمد این یکی پر دردسر
او پسر زایید و نام ات باشتباه
”مجتبایی“ آمده ، ای بی ثمر
بر من اینسان بی مهابا تاختن
رسم انصافست ؟کم خوراین شکر
نا خلف باشی اگر بار دگر
اینچنین پر گُنده گویی با پدر

مجتبی خراسانی نوشته:

کودک ! آبرو و عزت نزد خداوند است، تلاش بیهوده مکن.

ناشناس نوشته:

من مینویسم
بلکه آبرو و عزّت را از خدا بگیری وگرنه نزد گنجوریان هیچ نداری
چرا ، ولی بی آبرویی داری

شعری از لیام

لاف زن، ای ”مجتبی“ ای بی خبر
ای تو آوازت بَتَر از ماچه خر
انکر الاصواتی و نادانی ات
خلق را گشته ست رنج و دردسر
مغز را پُر کرده ای ، لاطائلات
زین سبب آگه نباشی از هنر
نزد تو خر ، همچو سقراط آمده
ای به وادی ِ تحجّر در به در
در خراسان گاو را سر میبرند
زین سبب رفتی ازین غوغا به در
عشق را با سر، زمین انداختی
ای زبان ات تیز همچون نیشتر
از اباطیل ات کسی خرسند نیست
هر خزف را جسته ای گویی گهر
چون در افتادی تواینسان با ”لیام“
تیغ او تیز است بر گردان سپر

مسعود سعیدی نوشته:

ناشناس گرامی
یک اشتباهی کرد و به خانواده ی گرامی شما توهین کرد ، شکر خورد
من به جای مجتبی خراسانی از شما دوست عزیز معذرت میخواهم
خودت که نوشتی او بی شعور است
پس انتظار عذرخواهی نداشته باش
او نه تنها به شما ، که به من ، به بانو روفیا ، به بانو مرسده ، به مهر بانو ، به سعید گرامی و دیگران بسیار تاخته و توهین کرده
یکبار هم بنده به عنوان کوچکتر از او خواستم در کار دیگران دخالت نکند ولی در جواب نوشت : گوش خر بفروش و ….
من خواهش میکنم این مجادله را پایان دهید تا گنجوریان آرامش داشته باشند
خوب و خوش باشی

مجتبی خراسانی نوشته:

کودک !
پیشه ام سخن گفتن، تقریر و نوشتن است. به تو و امثال تو نوشتن و حرف زدن را آموزش داده ام. من می توانم و می دانم، چگونه، با نوشتن خجالت زده ات کنم و اشکت را در بیاورم، گمان واهی نکنی که از پاسخ عاجزم !
به خداوند قسم، اگر همۀ اعضای گنجور مرا مدح و ثنا کنند و اگر همۀ آن ها فحش و فضیحت بگویند، ذره ای مقام من در نزد او، بالاتر و پایین تر نمی رود، اوست که آبرو و عزت می بخشد!
تو که کودکی بیش نیستی!

ناشناس نوشته:

جناب مسعودسعیدی عزیز
به روی چشم اطاعت امر میکنم
و به امر جناب ایزد جو گرامی نیز کوتاه میآیم
ولی اگر مجدداً بی حرمتی کند شما عزیزان جوابگو باشید
دلتان خرّم و مزرعتان سبز و پر بار

ناشناس نوشته:

این مجتبی خراسانی دروغ میگوید
هیچگاه من معلم بی شعور نداشته ام
از خنده اشکم در آمد

ناشناس نوشته:

از لیام شعری یافتم

عجب بازار شامی بود گنجور
یکی از عشق میگفت آن یکی زور
یکی عرفانی و آن یک زمینی
یکی مغموم و آن دیگر چه مسرور
گهی دانشور و گه کم سوادی
دمیده نغمه ها از سر به شیپور
چو کودک بازی الفاظ کردیم
به یمن کودکی گشتیم مشهور
بگفتا ” مجتبی“ چون بی سوادی
نباشد جای همچون تو به گنجور
دهان بر بند و پا را از گلیم ات
دراز آورده ای ای طفل مقهور
بیا تا گویم ات خوش داستان ها
ز قرآن و حدیث و علم مستور
نوشت و گفت وقرآن خواند بسیار
دم گرمش نشد با آهنم جور
همان آنها که ما را سر بریدند
خداوندا بکن با خویش محشور
که ما از کس به سینه کین نداریم
نشداز گفت شان این بنده رنجور
ولی اینک که گنجور منّور
مرا هم کرده در زنجیر سانسور
قلم بشکسته دارم ، جان آزاد
نه شهد و نی شکر نه نیش زنبور

ناشناس نوشته:

هنر خوار شد جادوئی ارجمند….

با پشتیبانی از طرح کوله کتاب حامی از کودکان دورترین روستاهای ایران حمایت کنید.